Η Qs International Μενέλαος Χρ. Λαχτάρας εκπονεί μελέτες που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τις στρατηγικές αποφάσεις και τη λειτουργία των πελατών της. Οι μελέτες συνοδεύονται από παροχή συμβουλευτικής για την υλοποίησή τους. Για το σκοπό αυτόν η Η Qs International Μενέλαος Χρ. Λαχτάρας έχει αναπτύξει σειρά εργαλείων (οδηγιών, checklists, εγχειριδίων, λογισμικών εργαλείων, κατάρτισης κλπ.), τα οποία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση για να βοηθήσει την επιχείρηση να ενδυναμώσει το προσωπικό της, να αντιμετωπίσει δυσκολίες που τυχόν προκύψουν στην υλοποίηση και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την υλοποίηση των μελετών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη μελετών:

  • Εξειδικευμένες Μελέτες ΕΣΠΑ

espalogo

  • Επενδυτικά σχέδια και μελέτες που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από διάφορα εθνικά προγράμματα.

  • Αναπτυξιακός νόμος

  • Μελέτες σκοπιμότητας

  • Business plans